Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 179071/Γ2/22-11-2013 της Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας

Οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού των Επαγγελματικών Λυκείων. Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού είναι θεωρητικά, μπορούν ωστόσο να διδάσκονται και στα εργαστήρια χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χαρακτηρίζονται ως εργαστηριακά.

Συγκεκριμένα δίνονται οδηγίες για τα εξής μαθήματα:

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αρχές μηχανολογίας
Αρχές ηλεκτρονικής και ηλεκτρολογίας
Τεχνικό σχέδιο

Β. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Οργάνωση και διοίκηση
Αρχές λογιστικής

Γ. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Αρχές αγροτικής παραγωγής
Αρχές επιστήμης της διατροφής
Αρχές τεχνολογίας τροφίμων

Δ. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Ναυτική τέχνη
Ναυτιλιακές γνώσεις
Στοιχεία μηχανών πλοίου
Τεχνικό σχέδιο

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός – περιβάλλον εργασίας – ασφάλεια και υγιεινή
Εφαρμογές πληροφορικής

Διαβάστε το έγγραφο