Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ και Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ Ισχύουν για το σχολικό έτος 2020-2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 124633/Δ3/18-9-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Οι εγκύκλιοι:

Α) Με Αρ. Πρωτ. 123065/Δ2/17-09-2020 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021».

Β) Με Αρ. Πρωτ. 122982/Δ2/17-09-2020 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021».

Γ) Με Αρ. Πρωτ. 123035/Δ2/17-09-2020 με θέμα «Διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες – Στατιστική) της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021».

Δ) Με Αρ. Πρωτ. 123000/Δ2/17-09-2020 με θέμα «Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό Έτος 2020-2021».

Ε) Με Αρ. Πρωτ. 123140/Δ2/17-09-2020 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021».

αφορούν και

i) τα Γυμνάσια και τα Λύκεια Ε.ΑΕ.

ii) τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ)

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares