Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής στο Γενικό Λύκειο Κατά το διδακτικό έτος 2018-2019


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 175345/Δ2/18-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών ημερησίου και εσπερινού Γενικού Λυκείου  για το σχολικό έτος 2018-2019:

Ι. Ιστορία

 • Ιστορία της Α΄ και Β΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου
  Για το μάθημα της Ιστορίας στην Α΄ και Β΄ τάξη του ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το 187999/Δ2/02-11-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ («Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017 – 2018»).
 • Ιστορία της Α΄ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου
  Για το μάθημα της Ιστορίας στην Α΄ τάξη του εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το 187999/Δ2/02-11-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ («Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017 – 2018») και με το ΦΕΚ 3202/12-09-2017.
 • Ιστορία της Β΄ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου
  Για το μάθημα της Ιστορίας στη Β΄ τάξη του εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για τη Β΄ τάξη του ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το 187999/Δ2/02-11-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ («Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017 – 2018»).
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου
  Για τη διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορίας Γενικής Παιδείας στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύει η 141966/Δ2/05-09-2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2894/12-09-2016).
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας της Δ΄ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου
  Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορίας Γενικής Παιδείας στη Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ορίζεται ως εξής:
  {……}

ΙΙ. Θρησκευτικά

 • Θρησκευτικά των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του ημερήσιου Γενικού Λυκείου
  Για το μάθημα των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το 168781/Δ2/09-10-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ («Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στα ημερήσια και εσπερινά Λύκεια για το σχολικό έτος 2017-2018»).
 • Θρησκευτικά των Α΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του εσπερινού Γενικού Λυκείου
  Για το μάθημα των Θρησκευτικών των Α΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το 168781/Δ2/09-10-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ («Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στα ημερήσια και εσπερινά Λύκεια για το σχολικό έτος 2017-2018»).
 • Θρησκευτικά Β΄ τάξης του εσπερινού Γενικού Λυκείου
  Ως διδακτέα ύλη ορίζονται ………………….
  {……}

ΙΙΙ. Πολιτική Παιδεία

Για το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας της Α΄ τάξης ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το 168776/Δ2/09-10-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ («Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2017 -2018») με την εξής προσθήκη:
{……}

IV. Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία

{……}

V. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

Για το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β’ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Β΄ τάξης και της Γ’ τάξης του εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το 177285/Δ2/20-10-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ («Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γενικό Λύκειο, για το σχολικό έτος 2017 -18»).

VI. Ιστορία Κοινωνικών Επιστήμων

{……}

VII. Κοινωνιολογία

{……}

VIII. Φυσική Αγωγή

Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής του ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Α΄ τάξης του εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το 221387/Δ2 /15-12-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ («Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο, για το σχολικό έτος 2017 -18»).

{……}

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares