Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη των μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το 2022-2023 Σύμφωνα με τις εισηγήσεις του ΙΕΠ

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 107937/Δ2/06-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ.Πρωτ. 107959/Δ2/06-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ.Πρωτ. 107956/Δ2/06-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ.Πρωτ. 107945/Δ2/06-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.107887/Δ2/06-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.109696/Δ2/09-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ.Πρωτ. 109684/Δ2/09-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 109187/Δ2/08-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο  Αρ. Πρωτ. 109191/Δ2/08-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 109637/Δ2/09-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ.Πρωτ. 109709/Δ2/09-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.109551/Δ2/09-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής των Εσπερινών, των Μουσικών και των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 109567/Δ2/09-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος «Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Μουσική – Καλλιτεχνικά)» των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος2022-2023 (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.109652/Δ2/09-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 109533/Δ2/09-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 109624/Δ2/09-09-2022)


Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο Αρ.Πρωτ. 109600/Δ2/09-09-2022)


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο