Οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης μαθημάτων στο Λύκειο του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Για το σχολικό έτος 2022-2023


άκουσε το άρθρο

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Νέων Ελληνικών του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 130693/Δ3/24-10-2022)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Ιστορίας του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 130743/Δ3/24-10-2022)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 130764/Δ3/24-10-2022)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 130772/Δ3/24-10-2022)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 130781/Δ3/24-10-2022)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πληροφορικής του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 130793/Δ3/24-10-2022)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Βιολογίας του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 130678/Δ3/24-10-2022)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Μαθηματικών του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 130698/Δ3/24-10-2022)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Χημείας του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 130724/Δ3/24-10-2022)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Φυσικής του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 130751/Δ3/24-10-2022)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 130771/Δ3/24-10-2022)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος ΣΕΠ Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Έγγραφο 130785/Δ3/24-10-2022)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», Προσανατολισμού της Α’ τάξης και Γενικής Παιδείας της Β’ και Γ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο 130803/Δ3/24-10-2022)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο 130835/Δ3/24-10-2022)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Δ’ τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο 130807/Δ3/24-10-2022)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α’ τάξης, β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β’ και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο 130813/Δ3/24-10-2022)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β’ και Γ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο 130820/Δ3/24-10-2022)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α’ τάξης, β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β’ και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο 130827/Δ3/24-10-2022)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α’ τάξης β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Μηχανολογίας της Β’ και Γ’ τάξης  και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Δ’ τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ–Λ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο 130787/Δ3/24-10-2022)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α’ τάξης, β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β’ και Γ’ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο 130814/Δ3/24-10-2022)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α’ τάξης, β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β’ και Γ’ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Δ’ τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο 130833/Δ3/24-10-2022)

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β’ και Γ’ τάξης και β) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Έγγραφο 130745/Δ3/24-10-2022)

Share and Enjoy !
Shares