Οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) των μαθημάτων Επιλογής της Α΄ τάξης και των τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης των Τομέων Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Μηχανολογίας και Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑΛ Οι ίδιες οδηγίες ισχύουν και για τα ΕΝΕΕΓΥ-Λ

Έγγραφο Φ3/49177/ΓΔ4/28-04-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια των εγγράφων 44310/ΓΔ4/16-04-2021 έγγραφο με θέμα «Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19)» και Φ3/44963/ΓΔ4/19-04-2021 έγγραφο με θέμα «Οδηγίες διδασκαλίας / διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) εργαστηριακών μαθημάτων, μαθημάτων Επιλογής της Α΄ τάξης, μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ» και στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης του εκπαιδευτικού έργου έως τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) εισηγείται την ύλη και τις αντίστοιχες οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα Επιλογής της Α΄ τάξης και τα τεχνολογικά-επαγγελματικά μαθήματα Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. ως ακολούθως:

  • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ.
  • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ.
  • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι προαναφερθείσες οδηγίες διδασκαλίας ισχύουν και για τα μαθήματα επιλογής της Α΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ και για τα τεχνολογικά-επαγγελματικά μαθήματα των Τομέων της Β΄ και Γ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να αφομοιώσουν και να εμπεδώσουν τα όσα διδάχθηκαν.

Βάσει των ανωτέρω, η ύλη και οι αντίστοιχες οδηγίες διδασκαλίας ανά κατηγορία μαθήματος και Τομέα έχουν ως εξής:

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο