Οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) εργαστηριακών μαθημάτων, μαθημάτων Επιλογής της Α’ τάξης, μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α’ και Β’ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ Ισχύουν και για τα ΕΝΕΕΓΥ-Λ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ3/44963/ΓΔ4/19-04-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο της σταδιακής επιστροφής στη διά ζώσης διδασκαλία και στοχεύοντας στην κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών και στην αποτελεσματική εκπαιδευτική λειτουργία έως τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) εισηγείται τις ακόλουθες οδηγίες διδασκαλίας για μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης των ΕΠΑΛ:

  • Οδηγίες διδασκαλίας για τα Εργαστηριακά μαθήματα και το Εργαστηριακό Μέρος των μικτών μαθημάτων των ΕΠΑΛ
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β’ τάξης ΕΠΑΛ
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β’ τάξης ΕΠΑΛ
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β’ τάξης ΕΠΑΛ
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β’ τάξης ΕΠΑΛ
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ τάξης ΕΠΑΛ
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Α’ και Β’ τάξης ΕΠΑΛ, αντίστοιχα, και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β’ τάξης ΕΠΑΛ

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τρεις (3) Τομείς Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Μηχανολογίας και Υγείας – Πρόνοιας-Ευεξίας θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές Οδηγίες.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι ισχύουν οι οδηγίες διδασκαλίας για τα εργαστηριακά μαθήματα, για τα μαθήματα επιλογής της Α’ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ, για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Α’, Β’ και Γ’ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και για τα τεχνολογικά-επαγγελματικά μαθήματα Τομέων της Β’ και Γ’ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να αφομοιώσουν και να εμπεδώσουν τα όσα διδάχθηκαν.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10-05-2021

Σύμφωνα με το Φ3/50940/ΓΔ4/07-05-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έγιναν αλλαγές στις οδηγίες που παρέχονται με το αρχικό έγγραφο.

Share and Enjoy !
Shares