Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα επιλογής Καλλιτεχνική Παιδεία της Α΄ τάξης ΓΕΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο172424/Δ2/16-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το μάθημα επιλογής Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά – Στοιχεία Θεατρολογίας – Μουσική) της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares