Ο τελικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Ενστάσεις από 20-01-2016 έως και 22-01-2016

Έγγραφο 337/19-1-2016 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Σας αποστέλλουμε τον τελικό πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος καταρτίστηκε με την 3η/18-01-2016 Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας, της μοριοδότησης από την μυστική ψηφοφορία καθώς και της μοριοδότησης της συνέντευξης.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών από 20-01-2016 έως και 22-01-2016.

Διαβάστε το έγγραφο

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο