Ο προγραμματισμός για τη λειτουργία των ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το 2022-2023 Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους

Εγκύκλιος 67199/Δ3/02-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου οι ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥ-Λ και ΕΕΕΕΚ) της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2022-2023.

Τα θέματα στα οποία αναφέρεται η εγκύκλιος είναι :

 1. Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών σε ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Ωρολόγια – Αναλυτικά Προγράμματα
 3. Κατανομή μαθητών – Δημιουργία Τμημάτων
 4. Ωράριο Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
 5. Θέματα απουσιών– Χαρακτηρισμός φοίτησης
 6. Κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών
 7. Διδακτικά Βιβλία – Υποστηρικτικό Υλικό – Προσβασιμότητα
 8. Προγράμματα Συνεκπαίδευσης
 9. Σχολικοί Περίπατοι – Εκδρομές – Επισκέψεις
 10. Ενδοσχολική Επιμόρφωση – Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες
 11. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 12. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
 13. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool
 14. Μεταφορά Μαθητών

[…]

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο