Ο κατάλογος των αιτήσεων μετάθεσης μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ που υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Φλώρινας Μέχρι 17 Μαρτίου 2022 η υποβολή ενστάσεων

Ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή ή σε ΚΕΔΑΣΥ το σχολικό έτος 2021-2022.

Από τις 14-03-2022 έως και τις 17-03-2022 θα υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις και ως εκ τούτου δύναται να γίνει διόρθωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Από τις 22-03-2022 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης στις καταχωρισμένες αιτήσεις, παρά μόνο, εφόσον επιβάλλεται, από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Ο κατάλογος των αιτήσεων μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Φλώρινας (Σχολικό έτος 2021-2022)

Με εκτίμηση,
ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Γ’ Προσωπικού
Πέτρου Σταύρος
Τηλ. 2385350546

Μετάβαση στο περιεχόμενο