Νέος Οδηγός Εφαρμογής και υποστηρικτικό υλικό για το Πρόγραμμα “Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών” κατά το τρέχον και τα επόμενα σχολικά έτη

Το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης εξέδωσε
α) τον επικαιροποιημένο Οδηγό Εφαρμογής Έκδοσης 2.1Β και
β) Απλές οδηγίες για την αξιοποίηση των οφελημάτων του Προγράμματος από τους δικαιούχους.

Επιπλέον σας εξέδωσε υποστηρικτικό υλικό σε μορφή που να επιδέχεται επεξεργασία και συμπλήρωση, προς αξιοποίηση από τις σχολικές μονάδες και τους δικαιούχους. Τα ως άνω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο και στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr.
Στο υλικό ενσωματώθηκαν διευκρινίσεις που εξυπηρετούν τη σαφήνεια της διαδικασίας ώστε να διευκολύνονται οι εμπλεκόμενοι και να περιορίζεται το διαχειριστικό κόστος του Προγράμματος.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι:
1)Το Πρόγραμμα θα ενεργοποιείται αυτόματα με την έναρξη κάθε σχολικού έτους και θα διακόπτεται μόνο κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, πλην αν Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ ορίσει διαφορετικά.
2)Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται ως αρμόδιες για την αποστολή των ψηφιακών αρχείων δικαιούχων αναπληρωτών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην αρχή κάθε σχολικού έτους.

Για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Ανδρέας Δρούγας
Υπεύθυνος Προγράμματος

Πλήρης οδηγός εφαρμογής του προγράμματος

Απλές οδηγίες για την αξιοποίηση των οφελημάτων του Προγράμματος από τους δικαιούχους

Χρήσιμα έντυπα

Κάλυψη δαπανών σίτισης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έγγραφο 2840/Δ1/9-1-2013 του ΥΠΑΙΘ)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο