Νέοι υποδιευθυντές και τομεάρχες των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας Με θητεία μέχρι 31-7-2020

Απόφαση 4513/25-9-2017 (ΑΔΑ:ΨΕΙΝ4653ΠΣ-ΓΝΔ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Α. Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς από 25-09-2017 με τριετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-7-2020, με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αποδοχές για τη θέση ευθύνης τους, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Β. Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Υπεύθυνων Τομέων του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Φλώρινας, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς από 25-09-2017 με τριετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-7-2020, με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αποδοχές για τη θέση ευθύνης τους, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο