Νέοι υποδιευθυντές και τομεάρχες στα σχολεία της ΔΔΕ Φλώρινας Με θητεία από 30-10-2015 μέχρι 31-07-2017


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 5531/29-10-2015 (ΑΔΑ:Ω1ΕΖ4653ΠΣ-2ΑΨ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Α. Τοποθετούμε τον παρακάτω εκπαιδευτικό ως Υποδιευθυντή σε σχολική μονάδα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, με θητεία από 30-10-2015 μέχρι 31-07-2017, ως εξής:

Β. Τοποθετούμε την παρακάτω εκπαιδευτικό ως Υπεύθυνη Τομέων του 1ου Ε.Κ. Φλώρινας, με θητεία από 30-
10-2015 μέχρι 31-07-2017, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares