Νέοι Διευθυντές σε τέσσερις (4) σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Μετά τις παραιτήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων των Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας, ορίστηκαν με τις παρακάτω αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, νέοι Διευθυντές/Διευθύντριες με θητεία μέχρι 31-7-2015.

Η απόφαση τοποθέτησης Διευθύντριας στο 1ο ΓΕΛ Φλώρινας (3277/30-6-2014, ΑΔΑ:6ΔΑΡ9-3ΧΜ)

Η τοποθέτηση Διευθυντών στο 3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας, στο ΓΕΛ Αμυνταίου και στο Γυμνάσιο Φιλώτα (3445/30-6-2014, ΑΔΑ:ΩΚ0Δ9-6ΛΣ)