Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού

Απόφαση 80036/Γ2/22-5-2014 (ΦΕΚ 1401/Β/2-6-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας
και Ομάδας Προσανατολισμού ως εξής:

…………………………………………………….

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014−2015.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο