Νέες ΥΑ για την κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις Διευθύνσεις δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ)

ΥΑ 15629/16-12-2013 (ΦΕΚ 3216/Β/16-12-2013)
Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις Διευθύνσεις Διά Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (92 θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και περιοχή)

ΥΑ 15630/16-12-2013 (ΦΕΚ 3216/Β/16-12-2013)
Κατανομή οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ισντιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), ανά Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (925 θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και περιοχή)

Διαβάστε το ΦΕΚ 3216/Β/18-12-2013)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο