Νέες οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γενικό Λύκειο Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 153915/Δ2/20-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ. ορθή επανάληψη) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας (Α΄, Β΄Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ) για το σχολικό έτος 2016-2017:

Το με αρ. πρωτ. 148075/Δ2/13-09-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ καταργείται.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο