Νέες ειδικότητες στα ΙΕΚ

Αποφάσεις 206968/K1/18-12-2014 (ΦΕΚ 3573/Β/31-12-2014) και 212887/Κ1/30-12-2014 (ΦΕΚ 3660/Β/31-12-2014, ΑΔΑ:6ΟΓ09-ΚΓΨ ) του Υπουργείου Παιδείας

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

1η Απόφαση – Αποφασίζουμε:
Α) Την έγκριση και υλοποίηση των παρακάτω ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ):
• Τεχνικός Ανελκυστήρων
• Τεχνικός Γαλακτοκομίας−Τυροκόμος
• Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
• Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής
• Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. travel)
Β) Την τροποποίηση της παρακάτω ειδικότητας:
• Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων σε Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

2η Απόφαση – Αποφασίζουμε
Α) Την έγκριση και υλοποίηση των παρακάτω ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) :
• Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας

Διαβάστε την ΥΑ 206968/K1/18-12-2014 (ΦΕΚ 3573/Β/31-12-2014)

Διαβάστε την ΥΑ 212887/Κ1/30-12-2014 ή στη Διαύγεια

[lastupdated]

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο