Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην ΚΥ του ΥΠΠΕΘ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση 146167/Γ1/9-9-2016 (ΑΔΑ:6ΚΞΔ4653ΠΣ-4ΣΓ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Β. Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Γ. Ανακαλούμε την με αριθ. πρωτ. 139298/Γ1/31-8-2016 απόφαση απόσπασης, από 1 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και 31 Αυγούστου 2017 στη Γενική Γραμματεία Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο μέρος που αφορά την παρακάτω εκπαιδευτικό:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο