Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για το 2016-2017

Απόφαση 139298/Γ1/31-8-2016 (ΑΔΑ:ΩΨΤΚ4653ΠΣ-ΦΝΑ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Β. Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Διαβάστε την απόφαση

Ανακλήσεις αποσπάσεων στην ΚΥ του ΥΠΠΕΘ (Απόφαση 139316/Γ1/31-8-2016, ΑΔΑ:612Χ4653ΠΣ-ΘΦ5)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο