Νέες Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το 2018-2019 Περιλαμβάνονται και ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 140427/Ε2/29-8-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 108623/Ε2/29-6-2018 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών ως ακολούθως:

{……}

Β1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 108623/Ε2/29-6-2018 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

{……}

Β2. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 108623/Ε2/29-6-2018 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

{……}

Γ1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

{……}

Γ2. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

{……}

Γ3. Αποσπούμε για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

{……}

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares