Νέες αναθέσεις για τη διδασκαλία μαθημάτων στα ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 175720/Δ2/30-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκδόθηκαν νέες οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Ειδικότερα:

………………………………..

Για τις ανωτέρω αναθέσεις θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.
Ό,τι ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα παύει να ισχύει.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares