Νέα Υπουργική Απόφαση για τις αναθέσεις μαθημάτων σε Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ


άκουσε το άρθρο

Με την ΥΑ 124062/Γ2/6-9-2013 τροποποιείται εκ νέου η βασική ΥΑ (118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984/Β/2008) αναθέσεων μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Διαβάστε την νέα υπουργική απόφαση

Τροποποίηση της παραπάνω ΥΑ (115959/Γ2/23-7-2014, ΦΕΚ 2143/Β/5-8-2014)

Η αρχική Υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρακάτω  ΥΑ :

 1. ΥΑ 140990/Γ2/3-11-2008 (ΦΕΚ 2298/Β/11-11-2008) – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την ΥΑ 7980/Γ2/21-1-2013 (ΦΕΚ 129/Β/28-1-2013)
 2. ΥΑ 128560/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2262/Β/22-10-2009)
 3. ΥΑ 117610/Γ2/21-9-2010 (ΦΕΚ 1615/Β/6-10-2010)
 4. ΥΑ 117611/Γ2/21-9-2010 (ΦΕΚ 1615/Β/6-10-2010)
 5. ΥΑ 36764/Γ2/28-3-2011 (ΦΕΚ 730/Β/5-5-2011)
 6. ΥΑ 40718/Γ2/4-4-2011 (ΦΕΚ 843/Β/16-5-2011)
 7. ΥΑ 67183/Γ2/14-6-2011 (ΦΕΚ 1456/Β/17-6-2011)
 8. ΥΑ 90198/Γ2/5-8-2011 (ΦΕΚ 2010/Β/9-9-2011)
 9. ΥΑ 110989/Γ2/26-9-2011 (ΦΕΚ 2313/Β/17-10-2011) σχετικά με την ανάθεση του μαθήματος «Ερευνητική εργασία (Project)» στην Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 47785/Γ2/27-4-2012 (ΦΕΚ 1390/Β/27-4-2012)
 10. ΥΑ 118218/Γ2/13-10-2011 (ΦΕΚ 2477/Β/4-11-2011) σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στο Πιλοτικό Γυμνάσιο
 11. ΥΑ 23464/Γ2/6-3-2012 (ΦΕΚ 654/Β/7-3-2012)
 12. ΥΑ 7980/Γ2/21-1-2013 (ΦΕΚ 129/Β/28-1-2013) (Αφορά τους ΤΕ01)
 13. ΥΑ 47758/Γ2/27-04-2012 (ΦΕΚ 1390/Β/27-4-2012) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 130906/Γ2/6-9-2013
 14. ΥΑ 100838/Γ2/04-09-2012 (ΦΕΚ 2507/Β/2012) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 130906/Γ2/6-9-2013
 15. ΥΑ 130906/Γ2/6-9-2013
 16. ΥΑ 115959/Γ2/23-7-2014, ΦΕΚ 2143/Β/5-8-2014

Επίσης εκδόθηκαν οι εξής διευκρινιστικές εγκύκλιοι :

 1. 119052/Γ2/17-9-2008
 2. 127070/Γ2/3-10-2008
 3. 113977/Γ7/17-9-2009 (Αφορά το ΣΕΠ)
 4. 176027/Γ2/19-11-2013 (Διευκρινιστική οδηγία σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους ΤΕ01)
Share and Enjoy !
Shares