Νέα μειωμένη διδακτέα – εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2021 των Γενικών Λυκείων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 3197/Δ2/12-01-2021 (ΦΕΚ 69/Β/14-01-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 94893/Δ2/17-07-2020 ΥΑ με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β’ 3046) ως εξής:

Διαβάστε τη νέα ΥΑ

Σημείωση :
Αρχικά είχε ανακοινωθεί η ΥΑ 1820/Δ2/08-01-2021 η οποία όμως ποτέ δεν δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares