Νέα ΚΥΑ για τον καθορισμό οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ151/17897/Β6/7-2-2014 (ΦΕΚ 358/Β/14-2-2014, ΑΔΑ:ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) των υπουργών Παιδείας και Υγείας

Η απόφαση αφορά τους υποψήφιους με σοβαρές παθήσεις που εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% και περιγράφει την διαδικασία απόκτησης των σχετικών πιστοποιητικών από επταμελείς επιτροπές ιατρών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 τα δικαιολογητικά κατατίθενται εντός των μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2014 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 και εφ’ εξής η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κατά το μήνα Νοέμβριο κάθε έτους σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο