Νέα ΚΥΑ για το πλήθος των μαθητών ανά τμήμα σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια

Υπογράφηκε η νέα κοινή υπουργική απόφαση (129818/Γ2/16-9-2013) με την οποία καθορίζεται εκ νέου ο μέγιστος αριθμός των μαθητών ανά  τμήμα στα  Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση :

Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.
Η με αρ. πρωτ. 62124/Γ2/09-05-2013 (1218/Β, ΑΔΑ: ΒΕΝΝ9-0ΣΡ) Κοινή Υπουργική Απόφαση καταργείται.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014.

Διαβάστε τη νέα ΚΥΑ 129818/Γ2/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451/Β/1-10-2013)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο