Νέα ΚΥΑ για τις δαπάνες των σχολικών αγώνων και αθλητικών διοργανώσεων Με αναδρομική ισχύ από 1-1-2016


άκουσε το άρθρο

Κοινή υπουργική απόφαση 2/11420/ΔΕΠ/24-2-2016 (ΦΕΚ 516/Β/1-3-2016, ΑΔΑ:Ω7Μ9Η-ΡΡΚ) των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών

Ορίζουμε τις δαπάνες για τη διεξαγωγή των Σχολικών Αγώνων και «Αθλοπαιδείας» της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των εμπλεκομένων σε αυτούς ως ακολούθως:

……………………………………………………

Οι παραπάνω αποζημιώσεις είναι στα ίδια επίπεδα με αυτές της αρ.2/5472/0022/3−2−2014 (ΦΕΚ 224/Β/5-2-2014)
κοινής απόφασης.

…………………………………………………..

Η παρούσα απόφαση, ισχύει αναδρομικά από 1-1-2016 και καταργείται κάθε άλλη που ρυθμίζει διαφορετικά τα αναφερόμενα θέματα.

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares