Νέα ενημερωτική τηλεδιάσκεψη για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων Αφορά τους διευθυντές οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν προηγούμενες ενημερώσεις


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 19357/Ε3/18-2-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου συστήματος «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων», κατόπιν σχετικών αιτημάτων, τη Δευτέρα 22-02-2021 και ώρα 17:30-19:30 θα πραγματοποιηθεί μια επιπλέον ενημερωτική τηλεδιάσκεψη υπό την εποπτεία των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με εισηγητές στελέχη του ΙΕΠ, για τους Προϊσταμένους και τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν κάποια από τις προηγούμενες ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις.

Σημειωτέον ότι η συμμετοχή στην ανωτέρω επιμόρφωση κρίνεται απαραίτητη για την προετοιμασία της εισαγωγής και εφαρμογής του συστήματος αυτού στις σχολικές μονάδες της χώρας.

Διαβάστε το έγγραφο 19357/Ε3/18-2-2021

Σχετικά έγγραφα:

  • Η 6603/ΓΔ4/20-01-2021 (ΦΕΚ 140/Β/20-01-2021) «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο»
  • Η 10938/Ε3/29-01-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ, όπως αυτή ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 2-2-2021
  • Η 13730/Ε3/04-02-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ
Share and Enjoy !
Shares