Νέα ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας για τις επικείμενες αλλαγές στο Γυμνάσιο Ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση των ξένων γλωσσών με σκοπό την απόκτηση Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Εγκύκλιος 166077/Δ2/7-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Η με αρ. πρωτ. 145329/Δ2/08-09-2016 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
1. Από 1η έως 30 Ιουνίου η σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες:
α) την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄
β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση
γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα παραπέμφθηκαν μαθητές σε επαναληπτική εξέταση, οι οποίες είναι γραπτές και προφορικές για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και προφορικές για τα υπόλοιπα μαθήματα.

Βαθμός ετήσιας επίδοσης

Αξιολόγηση μαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία

Ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας»

Αξιολόγηση στις ξένες γλώσσες

Για τα ανωτέρω θα αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •