Νέα εγκύκλιος για τις επισκέψεις των σχολείων στα ΚΠΕ Καταργεί την όμοιά της 190762/Δ2/25-11-2015

Εγκύκλιος Φ16Α/197651 /Δ1/4-12-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. 190762/Δ2/25-11-2015 εγκύκλιος σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), αντικαθίσταται με την παρούσα εγκύκλιο ως ακολούθως:

Διαβάστε τη νέα εγκύκλιο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο