Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος για την αξιολόγηση των διοικητικών υπαλλήλων

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ. 15261/16-6-2014 (ΑΔΑ:7ΚΣ6Χ-Χ6Ξ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η εγκύκλιος διευκρινίζει θέματα σχετικά με :

  • Ποιο είναι αρμόδιο  όργανο  για  την  έκδοση  απόφασης  επιμερισμού  ποσοστών  ανά  κλίμακα βαθμολόγησης
  • Διαθεσιμότητα – μισθολογική κατάσταση υπαλλήλων σε σχέση με την αξιολόγηση

Στο τέλος της εγκυκλίου επισυνάπτεται πίνακας με αριθμητικά παραδείγματα ως προς τον αριθμητικό προσδιορισμό του αριθμού των αξιολογούμενων υπαλλήλων ανά κατηγορία βαθμολογίας της τελικής αξιολόγησης.

Διαβάστε την αρχική εγκύκλιο

Διαβάστε την ανακοινοποίηση της εγκυκλίου

 

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο