«Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων”, του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δείτε την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την

Αίτηση

για το ΠΜΣ “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.
Oι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την 28η Απριλίου 2014 μέχρι και 12η Μαΐου 2014 μέσω της ειδικής φόρμας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ μεταβείτε στο link

http://pms-msaem-conference.gr/models/

Μετάβαση στο περιεχόμενο