Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Έγγραφο 2783/7-5-2015 της ΕΥΕ ΕΔ του Υπουργείου Παιδείας

Στον υπολογισμό του μισθολογικού κλιμακίου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στις Πράξεις που υλοποιεί η Υπηρεσία μας συνυπολογίζεται:

  1. η προϋπηρεσία σε δημόσιους φορείς εκπαίδευσης έως επτά (7) έτη
  2. η συνολική προϋπηρεσία τους σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, χωρίς χρονικό περιορισμό
  3. η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή στη σχολική ψυχολογία αποκλειστικά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με τον ισχύοντα κωδικό ειδικότητάς τους και την προέκταση .50 ή με τον κωδικό ΠΕ11.01. Σε περίπτωση που η πρόσληψη έγινε βάσει μεταπτυχιακού τίτλου προσμετρούνται δύο (2) έτη προϋπηρεσίας, ενώ σε περίπτωση που η πρόσληψη έγινε βάσει διδακτορικού τίτλου προσμετρούνται έξι (6) έτη προϋπηρεσίας.

Με βάση τα ανωτέρω, ο πίνακας μισθολογικής κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαμορφώνεται σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχετικά έγγραφα:

1. έγγραφο του ΓΛΚ με αρ. πρωτ. 2/20130/0022/30-3-2012
2. έγγραφο της ΕΥΕ ΕΔ με αρ. πρωτ. 4956/30-04-2012
3. άρθρο 97 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-14)
4. έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 206450/Ε2/18-12-2014, 10705/Ε2/21-1-2015 και 58161/Ε2/8-4-2015
5. ΚΥΑ 2/24529/0022/24-03-2014 (ΦΕΚ 928/τΒ/14-04-2014)
6. Υ.Σ. της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. που διαβιβάστηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με αρ. πρωτ. 2359/21-4-2015 έγγραφο της ΕΥΕ ΕΔ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο