Μηνιαίος απολογισμός δράσεων για το «Κοινωνικό Σχολείο»

Έγγραφο 7678/9-12-2014 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Για την εύρυθμη λειτουργία, αποτελεσματική επικοινωνία, σχεδιασμό, υλοποίηση και μελλοντική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων του προγράμματος ”Κοινωνικό Σχολείο”, παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/νες των Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας να συμπληρώνουν κάθε μήνα το «Απολογιστικό Έντυπο Δράσεων για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», το οποίο θα αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Υπεύθυνο Συντονισμού Δράσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο τους ή στον Υπεύθυνο του Προγράμματος “KIDS ATHLETICS” Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε το έγγραφο

Το υπόδειγμα του απολογιστικού εντύπου

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο