Μετονομασία των εργαστηρίων των ΕΕΕΕΚ Διατηρούνται σε ισχύ οι ΥΑ για αναθέσεις διδασκαλίας

Απόφαση 93577/Δ3/12-6-2015 (ΦΕΚ 1148/Β/16-6-2015, ΑΔΑ:Β5ΚΔ465ΦΘ3-ΝΨΦ) του Υπουργείου Παιδείας

Μετονομάζουμε όλα τα εργαστήρια κηπουρικής, κηπουρικής – ανθοκομίας, φυτικών – ζωϊκών προϊόντων και βιολογικών καλλιεργειών των ΕΕΕΕΚ όλης της χώρας σε εργαστήρια Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, από το σχολικό έτος 2015 − 2016.

Ως προς τις αναθέσεις ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 94872/Γ6/23-8-2011 υπουργική απόφαση με θέμα: Τροποποίηση –  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 104147/Γ6/25−8−2010 (ΦΕΚ 1387/Β/2010) ΥΑ «Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)» ΦΕΚ 1986/Β/12-9-2011.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο