Μετεγγραφές μαθητών Γ΄ τάξης των Ελληνικών Λυκείων του εξωτερικού σε Λύκεια της ημεδαπής για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 53129/Η2/13-05-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια των ΥΑ 48293/ΓΔ4/27-4-2021 (Β΄ 1767) «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021» και 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», καθώς και της υπ’ αρ. Φ251/160563/Α5/23-11-2020 εγκυκλίου «Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2021 (μόνο μαθητές/τριες)», διευκρινίζουμε ότι η διαδικασία για τις μετεγγραφές μαθητών/μαθητριών της Γ΄ τάξης των Ελληνικών Λυκείων του εξωτερικού που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 σε Λύκεια της ημεδαπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν διεκπεραιώνεται μέσω του ΥΠΑΙΘ, αλλά τα ατομικά δελτία θεωρούνται από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης και παραδίδονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στους ενδιαφερόμενους μαθητές, ώστε να τα προσκομίσουν έγκαιρα στο σχολείο όπου πρόκειται να μετεγγραφούν.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares