Μετεγγραφές μαθητών από και προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού Οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται

Έγγραφο Φ.814.13/166020/Η2/5-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με το ζήτημα της μετεγγραφής μαθητών από τα σχολεία της ημεδαπής προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και αντίστροφα σας υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή του ατομικού δελτίου του μαθητή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα που έχουν ανταλλάξει οι Διευθυντές των σχολείων και την αίτηση του κηδεμόνα για μετεγγραφή του μαθητή.

Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται σε περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων, ώστε να διαπιστώνεται η συναίνεση του έχοντος την επιμέλεια του τέκνου για τη μετακίνησή του στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πεδίο με τα στοιχεία του κηδεμόνα στο ατομικό δελτίο, το οποίο θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του Διευθυντή του σχολείου και του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο