Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015

Εγκύκλιος 169106/Δ4/7-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Β9-4ΦΞ)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά στις προβλεπόμενες από την εκπαιδευτική νομοθεσία μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί και μετατροπές) σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015 με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο