Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απασχολούνται στην παράλληλη στήριξη από μειωμένου ωραρίου σε πλήρους (ΕΣΠΑ)

Εγκύκλιος 178655/Ε2/5-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Αναφορικά με τη μετατροπή συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης στο πλαίσιο της πράξης «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ από μειωμένου ωραρίου σε πλήρους σύμφωνα με την παρ. 2 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η τροποποίηση της σύμβασης αναπληρωτή εκπαιδευτικού δεν δύναται να πραγματοποιείται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Διευθυντή Εκπαίδευσης για μετατροπή σε πλήρες ωράριο αλλά έχει ισχύ μετά την τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης πρόσληψης.

Ως εκ τούτου, για την εφαρμογή της παρ. 2 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α):

  1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας τα ονόματα εκπαιδευτικών για μετατροπή συμβάσεων σε πλήρους ωραρίου, εφόσον δεν έχουν ήδη προβεί στη σχετική ενέργεια.
  2. Η Υπηρεσία μας τροποποιεί την/τις απόφαση/άσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ενημερώνει τις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Το αριθμ. 177302/Ε2/3-11-2014 έγγραφό μας παύει να ισχύει.

Διαβάστε το έγγραφο

Τι αναφέρει η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 (118Α):

«Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη, πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Για τους ανωτέρω προσληφθέντες εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου, η σύμβαση πρόσληψής τους μπορεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, εφόσον οι εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους, για το ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ ΕΑΕ και ΠΕ Γενικής Αγωγής που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη, εφόσον δε συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν συμπληρωματικά υπηρεσίες με σειρά προτεραιότητας: α) παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, β) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γ) υπηρεσίες σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται. Τα ανωτέρω υλοποιούνται με αποφάσεις του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μετατροπής της σύμβασης μειωμένου ωραρίου σε πλήρους ωραρίου κατά τα ανωτέρω, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται στην αποστολή των ονομάτων των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής για την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης.»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 21/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/06/1968(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]