Μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017 σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, σε ΣΜΕΑΕ, σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Οι έγκυρες αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 6.874. Από αυτές ικανοποιήθηκαν 213 (ποσοστό 3,10%).

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2017, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Τα στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης. Σε ΚΕΔΔΥ δεν μετατίθενται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω έλλειψης αιτήσεων μετάθεσης για τις υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις.

 1. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ έτους 2017 (ΥΑ 73929/Ε2/5-5-2017, ΑΔΑ: 6ΛΗΜ4653ΠΣ-ΒΔΛ)
 2. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) έτους 2017 (ΥΑ 73917/Ε2/5-5-2017, ΑΔΑ: ΩΛΓΠ4653ΠΣ-Χ7Ε)
 3. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ σε Μουσικά Σχολεία έτους 2017 (ΥΑ 73905/Ε2/5-5-2017, ΑΔΑ: ΩΧΨΗ4653ΠΣ-Μ9Υ)
 4. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2017 (ΥΑ 73908/E2/5-5-2017. ΑΔΑ: ΨΡΘΘ4653ΠΣ-ΛΗΛ)
 5. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2017 (ΥΑ 73911/E2/5-5-2017, ΑΔΑ: 7ΜΥΑ4653ΠΣ-Ψ0Π)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ενημέρωση 15/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 26/12/1966(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]