Μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2023

Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

  1. Γενικές Μεταθέσεις
  2. Μεταθέσεις σε Μουσικά σχολεία 
  3. Μεταθέσις σε Διαπολιτισμικά σχολεία 
  4. Μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά σχολεία 
  5. Μεταθέσεις ΚΕΔΑΣΥ- ΣΜΕΑΕ 

Επισκέψεις: 157

Μετάβαση στο περιεχόμενο