Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2013

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΔΕ για το 2013 :

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία το έτος 2013 (ΥΑ 79930/Δ2/11-6-2013,  ΑΔΑ:ΒΕΖΓ9-307)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2013 (ΥΑ 79919/Γ6/11-6-2013, ΑΔΑ : ΒΕΖΓ9-Δ4Π)

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2013 (ΥΑ 79935/Δ2/11-6-201, ΑΔΑ:ΒΕΖΓ9-9ΕΗ)

Mεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2013 (ΥΑ 79933/Δ2/11-6-2013, ΑΔΑ:ΒΕΖΓ9-Ω9Κ)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή έτους 2013 (ΥΑ 80611/Δ2/12-6-2013, ΑΔΑ:ΒΕΖΙ9-4Β0)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο