Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία 2013 – 2014


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 4044/17-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΧ9-ΨΗΙ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 – Φιλολόγων, ΠΕ03 – Μαθηματικών και ΠΕ04.02 – Χημικών που επιθυμούν να μετατεθούν σε Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης (στο Μειονοτικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κομοτηνής, Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης και Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου Ν. Ξάνθης), θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο αίτησης στην αποκλειστική προθεσμία από 23-04-2014 έως 02-05-2014.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Το έντυπο της αίτησης

Share and Enjoy !
Shares