Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2014

Απόφαση 113901/Δ2/18-7-2014 (ΑΔΑ:6ΠΜ29-ΚΚΡ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την απόφαση μετατίθενται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν.2685/99 (ΦΕΚ 35Α΄), και τοποθετούνται σε Διαπολιτισμικά Σχολεία ως ακολούθως:

Διαβάστε την αρχική ΥΑ

Διαβάστε την ανακοινοποίηση της απόφασης (ΑΔΑ:ΨΨΛΡ9-ΓΤΥ)

Επισκέψεις: 11

Μετάβαση στο περιεχόμενο