Μετάταξη εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση

Απόφαση 163443/Θ2/2-10-2018 (ΦΕΚ 1238/Γ/23-10-2018, ΑΔΑ: 6Ξ4Λ4653ΠΣ-ΑΘ1) του Υπουργείου Παιδείας

Μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης και της πίστωσής της, στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας, η εξής μόνιμος εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με το βαθμό και το ΜΚ που κατέχει, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

{………}

Διαβάστε την απόφαση

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο