Μερικά στατιστικά στοιχεία για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 του Νομού Φλώρινας

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1. Κατανομή υποψηφίων ανά περίοδο αποφοίτησης

2. Κατανομή υποψηφίων ανά Λύκειο προέλευσης

3. Κατανομή υποψηφίων ανά Ομάδα Προσανατολισμού

4. Κατανομή υποψηφίων ανά Ομάδα Προσανατολισμού και ανά Λύκειο

5. Κατανομή υποψηφίων ανά Ομάδα Προσανατολισμού σε κάθε Λύκειο

6. Ποσοστά επί του συνόλου των υποψηφίων για εξέταση σε Ειδικό Μάθημα


ΕΠΑΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1. Κατανομή υποψηφίων ανά ΕΠΑΛ προέλευσης

2. Κατανομή υποψηφίων ανά ειδικότητα

3. Κατανομή υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά ΕΠΑΛ

Μετάβαση στο περιεχόμενο