Μείωση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2021 των ΕΠΑΛ και των ΕΝΕΕΓΥ-Λ Λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ6/3030/ΓΔ4/12-01-2021 (ΦΕΚ 50/Β/13-01-2021, ΑΔΑ: Ω5ΣΧ46ΜΤΛΗ-Ρ4Ο) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) για το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής:

………………………………………………………………………………..

Η υπ’ αριθμ. Φ6/124758/Δ4/21-09-2020 (Β΄ 4494) Υπουργική Απόφαση καταργείται.

Διαβάστε τη νέα ΥΑ  σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Σημείωση :
Αρχικά είχε ανακοινωθεί η Φ6/1619/ΓΔ4/08-01-2021 η οποία όμως ποτέ δεν δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares