Με e-mail θα αποσταλεί στους γονείς ο «Έλεγχος Επίδοσης» για το α’ τετράμηνο του 2020-2021 Αυτοματοποιημένη μαζική αποστολή μέσω του mySchool


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ1/6392/Δ2/20-01-2021 του Υπουργείου Παιδείας

H βαθμολογία του Α΄ τετραμήνου (Έλεγχος Επίδοσης), για το σχολικό έτος 2020-2021, θα αποσταλεί στους κηδεμόνες των μαθητών ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ myschool, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας τους στις σχολικές μονάδες.

Η αυτοματοποιημένη μαζική αποστολή των βαθμών γίνεται μέσω της διαδρομής του μενού επιλογών «ΜΑΘΗΤΕΣ→ Βαθμολογίες → Μαζική Βαθμολογική Ενημέρωση Κηδεμόνων μέσω e-mail».

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα Φ1/52512/Δ2/07-05-2020 και Φ1/72380/Δ2/12-06-2020 του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares