Μαθητικός Διαγωνισμός «Γίνε Επιστήμονας του Cassini για μια ημέρα» Αποστολή συμμετοχών μέχρι τις 3 Απριλίου 2017

Έγγραφο Φ.14/ΦΜ/4303/21596/Δ1/9-2-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Ο Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεννόηση με την αμερικανική και την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία (NASA και ESA αντιστοίχως) και με τη συνδρομή της Ομάδας SpaceGates για τη διάχυση και εκλαΐκευση Αστροφυσικής και Διαστημικής, διοργανώνει τον Διαγωνισμό Επιστημονικής Έκθεσης «Γίνε επιστήμονας του Κασίνι για μία ημέρα» (“Cassini – Scientist for a day”) στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας 10 έως 18 ετών και αποσκοπεί στην επαφή των μαθητών με τη διαστημική και πλανητική επιστήμη και την εξοικείωση τους με τα συναρπαστικά χαρακτηριστικά του γιγάντιου πλανήτη Κρόνου και την επιστημονική μεθοδολογία.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική και μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές από όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν την «έκθεσή» τους μέσω e-mail στη διεύθυνση cassini.contest.gr20162017(at)gmail.com σε αρχείο Word ή PDF μέχρι τις 3 Απριλίου 2017.

Επισημαίνεται ότι η ανάρτηση των εκθέσεων και τα στοιχεία των νικητών/τριών μπορούν να αναρτηθούν στον επίσημο ιστοχώρο της ESA, μετά τη σύμφωνη γνώμη των διαγωνιζομένων.

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]